hvem er vi

Optoteam

Hos Optoteam har vi stort fokus på rekruttering og bemanning. Dette er tidkrevende oppgaver som vi har spesialisert oss på og kan derfor ta den tunge jobben for deg.  

Vi lever i et arbeidsmarked i forandring. Tidligere hadde man ofte en jobb for livet. Nå har du ofte 5 til 10 jobber før du har fylt 40. Der det før var overskudd på kompetanse, og ansatte var på jakt etter jobb, er det nå kompetansemangel og bedrifter jakter på ansatte. 

Før var ofte tilgangen på kapital en utfordring. Nå ligger utfordringen i tilgang på kompetanse. 

Sånn sett blir vi en strategisk partner for våre kunder. Mennesker i arbeid er vår kjernekompetanse og vi har tro på at spesialisering avler kvalitet. 

Optoteam ble etablert for å kunne tilby fleksibel og kvalifisert bemanning av optikere. I et stadig skiftende marked med underdekning av kvalifisert arbeidskraft, får vi mer ut av ressursene når de er samlet på ett sted og kan fordeles mellom aktørene. Det å planlegge fremtiden med oss kan hjelpe deg å få en fleksibel bemanning med rett kompetanse etter ditt behov.

 Vår ambisjon er å være en integrert del av bransjen og en fortrukket samarbeidspartner for våre kunder.

Dette kan vi tilby

Enklere hverdag

Optoteam skiller seg først og fremst fra frittstående ambulerende optikere ved at når våre kunder mangler en optiker kan de både leie en optiker i stillingen og i tillegg få hjelp til å løse rekrutteringen. Det er kombinasjonen som gjør oss unike. Vi kan tilby profesjonell assistanse til rekrutteringen og noen ganger en videreføring av leieforholdet i en fast ansettelse. Det er som kjent kostbart å stå uten optiker.

Optoteam kan også tilby leie av deltidsoptiker. For eksempel en optiker i 50% stilling i 6 måneder. Stillingsbrøken kan utvides underveis og brukes fleksibelt. Også her er det mulig å konvertere til full stilling.

En annen mulighet er å leie optiker + optikerassistent for å forsterke bemanningen ved nyåpning, kampanjer eller andre aktiviteter. Det viser seg at noen ganger trengs det en dyktig selger til for å få full nytte av optikerens arbeid og synsprøver.
Og selvfølgelig er vi der når du trenger en vikar ved sykdom, permisjoner, ferieavvikling eller andre årsaker.
Ta kontakt når du trenger en optiker!

Se hva du kan tjene på å leie en av våre optikere

Det kan være kostbart å stå uten optiker og da kan innleid personale være løsningen. Ved hjelp av kalkulatoren håper vi å overbevise deg om at innleid optiker er en lønnsom investering.

0
Antall
 0
20
0
Antall
 0
60
10
Antall
0
200
0
Kroner
 0
10 000
Total inntjening

XXXXX,-

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Vårt Team

Thanh Tran

Daglig leder

thanh@optoteam.no+47 95 23 97 78
Erik Olsson Sjöberg

Country manager Sverige  

erik@optoteam.no+46 70 46 45 120
Benedikte Steffensen

Administrasjonsansvarlig

benedikte@optoteam.no+47 40 48 17 46
Andreas Ringkjøb

Regionsansvarlig på Vestlandet

andreas@optoteam.no+47 99 61 77 62
Tonje Birgitte Sæther

Regionsansvarlig Trøndelag & Nord-Norge

tonje@optoteam.no+47 92 08 69 60
Monica Thomsen Lie

Regionansvarlig Østfold & Vestfold

monica@optoteam.no+47 97 18 49 95