Optoteam sørger for bærekraftig bemanning for alle i optikerbransjen

Image_000_square-1

Våre tjenester

innleie-right

Innleie

Det er lett å være optiker med Optoteam på laget. Vi tilbyr innleie av høyt kvalifiserte optikere. Vi sørger for å løse både korte og lengre oppdrag.

Et samarbeid med Optoteam øker fleksibiliteten og reduserer stressituasjoner i hverdagen.

Rekrytering_optoteam

Rekruttering

Det kan være en krevende oppgave å ansette nye medarbeidere og feilansettelser kan være en kostbar affære.

For å finne frem til de rette personene er man avhengig av et nettverk i det aktuelle markedet. Det har vi i Optoteam. 

Optiker-og-assistent-right

Standby optiker

Nå har Optoteam optikere på standby som kan rykke ut på kort varsel å dekke akutt optikermangel.

Optoteams standby optikere står klare til å løse korte oppdrag på kort tid i Oslo, Østfold, Vestfold og Bergen.

Ta kontakt

Er du optiker som ønsker å jobbe med oss eller har du en bedrift som trenger optiker?
Optoteam_j

Våre tjenester: Rekruttering

Å ansette nye medarbeidere kan være en krevende oppgave. Feilansettelser kan bety store ekstrakostnader. Det er ingen enkel jobb å rekruttere optikere, og annonsert rekruttering alene fører sjelden frem.

En god løsning kan være å sette bort hele eller deler av rekrutteringsprosessen. Sørg for at den du velger som samarbeidspartner har et stort nettverk i det aktuelle markedet. Det har vi i Optoteam. Etter flere år i rekrutteringsbransjen og med en ledergruppe med bred erfaring både som optikere, ledere og butikkeiere; fordelt i de største byene i landet, stiller vi med en stor faglig tyngde og ikke minst et stort kontaktnettverk.

Dette gjør ansettelsesprosessen mindre utfordrende og reduserer risikoen for feilansettelser. Som leder og butikksjef vil man uten tvil spare mye tid og ressurser som man kan bruke på den daglige driften.

Tips og råd om rekruttering

optoteam-jobbsokerportal-optikere

Optoteam: En jobbsøkerportal for optikere

Optoteam: En jobbsøkerportal for optikere
Ved å bruke Optoteam som jobbsøkerportal kan du få hjelp til å finne den riktige jobben for deg, om du vurderer et jobbytte.
optoteam-fallgruver-ved-ansettelser

5 fallgruver du bør unngå ved ansettelser

5 fallgruver du bør unngå ved ansettelser
Ved å unngå de største fallgruvene i en ansettelsesprosess minsker du risikoen for en feilrekruttering og senker risikoen for økonomiske tap.
shutterstock_1086491846-scaled

Rekruttering – fra prosjektoppgave til strategisk nøkkelområde

Rekruttering – fra prosjektoppgave til strategisk nøkkelområde
Nytenking og holdningsendring kan være nødvendig for å vinne i kompetansemarkedene.

Slik ansetter du en optiker

Det er viktig å investere i en god rekrutteringsstrategi for å finne de beste kandidatene.
Slik-ansetter-du-en-optiker

Våre tjenester: Innleie

Innleie av optiker står helt sentralt i vår virksomhet. Og godt kvalifiserte optikere er en garanti vi stiller. Sammen med rekruttering er dette kjernen i vår virksomhet.

Behov for arbeidskraft varierer veldig hos den enkelte butikk, men det er utetvilsomt at de aller fleste butikker opplever et behov for innleid bemanning i større eller mindre grad før eller siden.

Vi ønsker derfor å bidra til at optikerbransjen skal kunne senke skuldrene og vite at Optoteam vil kunne tilby en skreddersydd løsning for din butikk. 

Enten det oppstår akutt sykdom eller ved behov i en lengre periode. Med egen erfaring som butikkledere vet vi at blant annet sykdom, permisjoner og ferieavvikling ofte gir stress og høye skuldre.

Ved kampanjer, nyåpninger og salgsdager vil det også kunne være behov for ekstra bemanning. Både for å kunne yte bedre service for kundene, men ikke minst for å avlaste dine ansatte. Et samarbeid med Optoteam vil kunne gjøre hverdagen din mer fleksibel og redusere stressituasjoner.

Eie eller leie?
Samarbeid gir muligheter

Vi tror at mange har kjent på at de kunne trenge et halvt årsverk ekstra, eller et kvart for den saks skyld. Men ser at det er vanskelig å få ansatt noen på deltid. Et samarbeid med oss byr på muligheten til å dele et årsverk med andre.

I krysningspunktet mellom innleie og rekruttering ligger også muligheten til å ansette en vikar du har fast. Det betinger selvfølgelig at vedkommende
også er interessert og at de nødvendige overtagelsesprosedyrer er fulgt.

Her er noen situasjoner hvor du bør tenke innleie:

optoteam-tjenester-inleie
  • Stor arbeidsbelastning over tid kan være slitende på ansattes helse.
  • Når omsetningen øker blir det behov for økt bemanning.
  • Tilgjengelig kapasitet for innleie gir deg en enklere ferieavvikling.
  • Vi stiller med bemanning ved kortere eller lengre sykefravær.
  • Det er enklere å leie en erstatter enn å gå for en midlertidig ansettelse ved fødselspermisjon.
  • Kampanjer er ment å skape økt trafikk i butikken og tilsvarende økt omsetning. Vi kan stille med både optiker og optikerassistent.
  • Sesongsvingninger er regelmessige svingninger i omsetningen og toppene løser du med innleie av arbeidskraft.

Ta en prat med oss om alternative løsninger så planlegger vi sammen.

Tips og råd om innleie

AdobeStock_279423767

Guide for bemanning av optikere ved sykefravær, ferieavvikling og permisjoner

Guide for bemanning av optikere ved sykefravær, ferieavvikling og permisjoner
Tap av kunder på grunn av manglende optikerbemanning kan bety flere tusen kroner i tap
Nar-gjor-kundene-bruk-av-Optoteams-tjenester

Når gjør kundene bruk av Optoteams tjenester?

Når gjør kundene bruk av Optoteams tjenester?
Optoteam har som mål å gjøre det enklere å være optiker. Vi ønsker å være en støttespiller og rådgiver for våre samarbeidspartnere.
optoteam-samarbeid-med-innleieselskap-konurransefordeler

Innleie av optikere kan gi konkurransefortrinn

Innleie av optikere kan gi konkurransefortrinn
I dag kan du leie inn arbeidskraft i de fleste bransjer – også optikerbransjen. Det gir deg mye fleksibilitet.

Få tilsendt vår avtale om deltidsoptiker

Ikke klar for å ansette på fulltid? Å leie en optiker fra oss på deltid gir deg fleksibiliteten du trenger.
Optoteam_deltidsoptiker

Standby optiker på kort varsel fra Optoteam

Muligheten til å leie optiker på kort varsel har lenge vært et ønske fra våre kunder. Det krever at en eller flere optikere står klare til å rykke ut og ikke er opptatt med oppdrag. Det er ikke så enkelt å få til når det strømmer på med langtidsoppdrag, men nå er vi i gang.

I første omgang gjelder standby-tilbudet Oslo, Østfold, Vestfold og Bergen. Så fort vårt standby optiker-løsning er utprøvd og utviklet kommer vi sterkere tilbake med utvidet tilbud i resten av landet.

I tillegg til gode optikere har vi også en optikerassistent på standby. Benedikte er klar til å steppe inn om noen har akutt behov for en dyktig og erfaren assistent.

Optoteams standby optikere tar på seg oppdrag etter prinsippet først til mølla først malt. Husk at disse ikke kan leies til langtidsoppdrag, da kan du i stedet kontakte oss og spørre om innleie av optiker. Standby-ordningen benyttes for å løse akutte problemer når du plutselig står der uten optiker til å ta hånd om kundene dine.

Tips og råd om Standby optiker

Optoteam-benedikte-steffensen

Optikerassistentene: Reisende i optikk

Optikerassistentene: Reisende i optikk
Benedikte Steffensen har jobbet som optikerassistent i mange år, siden 2019 som en del av Optoteam. Les om hennes hverdag!