Ta kontakt

Er du optiker som ønsker å jobbe med oss eller har du en bedrift som trenger optiker?
Alle_Optoteam_Mobil_ny

Hvem er vi

Hos Optoteam har vi stort fokus på rekruttering og bemanning. Dette er tidkrevende oppgaver som vi har spesialisert oss på og kan derfor ta den tunge jobben for deg.

Vi lever i et arbeidsmarked i forandring. Tidligere hadde man ofte en jobb for livet. Nå har du ofte 5 til 10 jobber før du har fylt 40. Der det før var overskudd på kompetanse, og ansatte var på jakt etter jobb, er det nå kompetansemangel og bedrifter jakter på ansatte.

Før var ofte tilgangen på kapital en utfordring. Nå ligger utfordringen i tilgang på kompetanse.

Sånn sett blir vi en strategisk partner for våre kunder. Mennesker i arbeid er vår kjernekompetanse og vi har tro på at spesialisering avler kvalitet.

Optoteam ble etablert for å kunne tilby fleksibel og kvalifisert bemanning av optikere. I et stadig skiftende marked med underdekning av kvalifisert arbeidskraft, får vi mer ut av ressursene når de er samlet på ett sted og kan fordeles mellom aktørene. Det å planlegge fremtiden med oss kan hjelpe deg å få en fleksibel bemanning med rett kompetanse etter ditt behov.

Vår ambisjon er å være en integrert del av bransjen og en fortrukket samarbeidspartner for våre kunder.

Vårt team

Thanh_tran_2

Thanh Tran

Daglig leder, optiker
Abdi

Abdi Yusuf

Regionsansvarlig Østlandet, optiker, diagnostika
Andreas_4

Andreas Ringkjøb

Regionsansvarlig Bergen, optiker, diagnostika
Regine_lovas_ny

Regine Løvås

Regionansvarlig Trøndelag / Nord

Dette kan vi tilby

Optoteam skiller seg først og fremst fra frittstående ambulerende optikere ved at når våre kunder mangler en optiker kan de både leie en optiker i stillingen og i tillegg få hjelp til å løse rekrutteringen. Det er kombinasjonen som gjør oss unike. Vi kan tilby profesjonell assistanse til rekrutteringen og noen ganger en videreføring av leieforholdet i en fast ansettelse. Det er som kjent kostbart å stå uten optiker.

Optoteam kan også tilby leie av deltidsoptiker. For eksempel en optiker i 50% stilling i 6 måneder. Stillingsbrøken kan utvides underveis og brukes fleksibelt. Også her er det mulig å konvertere til full stilling.

En annen mulighet er å leie optiker + optikerassistent for å forsterke bemanningen ved nyåpning, kampanjer eller andre aktiviteter. Det viser seg at noen ganger trengs det en dyktig selger til for å få full nytte av optikerens arbeid og synsprøver. Og selvfølgelig er vi der når du trenger en vikar ved sykdom, permisjoner, ferieavvikling eller andre årsaker. Ta kontakt når du trenger en optiker!

Her finner du oss

Du er hjertelig velkommen til oss for en hyggelig prat og en kopp kaffe!
Lørenfaret 1B, 0585 Oslo