La ikke mangel på optikerkapasitet være et hinder for utvikling av din virksomhet.

Vi-rekrutterer-til-faste-stillinger

Våre mest populære artikler

Å rekruttere optikere i dag er ingen enkel sak, og et er en kjensgjerning at det er flere ledige stillinger enn det er ledige optikere.

Vi vet også at spranget fra 2 til 3 optikere er ganske stort. For ikke å snakke om å gå fra 1 til 2. Da snakker vi om en dobling av kapasiteten. Det er nok et heller uvanlig byks for akselererende omsetning. Så lar du det heller være og lar konkurrenten ta seg av de nye kundene.

Usikker om fremtiden?


Kanskje er du i tillegg usikker på om veksten og kundetilstrømningen vil fortsette? Kanskje er det bare for en kortere periode? Det er slett ikke vanskelig å finne usikkerhetsmomentene i en slik situasjon. Det hadde selvfølgelig vært fristende med litt nye kunder og økt omsetning, men det blir vel for vanskelig? Jeg vet hva jeg har, men ikke hva jeg får.


Optoteam gjør det enklere å vokse

Det er nettopp i en slik situasjon du kan dra nytte av et samarbeid med Optoteam. Vi har i over 5 år hjulpet optikere å hanskes med uønsket og planlagt fravær. (Les sykefravær og ferie) Det har vi tenkt å fortsette med. Men vi tror at å tilføre bransjen skalerbar optikerkapasitet på sikt vil bli vel så viktig. Og ikke minst inspirerende. Vi trives også med vekst og utvikling. Det er vi opptatt av, og snakker gjerne om muligheter for din virksomhet.

La oss hjelpe deg med akkurat den kapasitet du behøver

I et samarbeid med Optoteam kan du bestille akkurat den kapasitet du behøver. Hva med å begynne med å leie inn ekstra kapasitet en eller to dager i uken? Er det spesiell kompetanse du er opptatt av å få inn i virksomheten kan vi snakke om det også. Optikere har forskjellig interesser og erfaring. Vi har stor bredde blant våre ansatte.

En innleid optiker er ikke bare skalerbar oppover, men også den andre veien når litt dårligere tider melder seg. Å være buffer mot svingninger i markedet er noe en aktør som oss skal bidra med. Det er det vi mener med at vi gjør det enklere å være optiker. Vi tror vi har våre ord i behold.

Innleie – en kostnadseffektiv løsning

Alt for mange går nok rundt og tror at innleie av optiker er kostbart. Vi mener tvert imot. Det er kostbart å rekruttere. Rekrutteringskostnadene kan du se bort fra når du leier. Det er heller ikke timeprisen du skal ha fokus på. I Optoteam lever vi av timepriser. Hos deg er det optikerens prestasjoner som gjelder. Vi vet godt at produktsalget etter optikerens innsats kan variere med både 1000 og 2000 kroner.

Ta kontakt da vel så får du høre litt om hvordan vi har hjulpet andre i samme situasjon, og ikke minst, hvordan vi kan hjelpe deg. 

Fortsatt spørsmål?

Finner du ikke svaret du leter etter? Vennligst snakk med våre vennlige team.
Jeg vil bli kontaktet