Hvordan-gjennomfore-vellykkede-medarbeidersamtaler

Hvordan gjennomføre vellykkede medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler er et forsømt verktøy i norsk arbeidsliv. Det er synd. For medarbeidersamtalen, eller utviklingssamtalen som noen kaller det, kan være årets viktigste samtale mellom leder og medarbeider – gitt at den gjennomføres på en profesjonell og god måte.

Dessverre blir den alt for ofte sett på som et pliktløp av både leder og medarbeider. Det er synd, ettersom samtalen omhandler viktige temaer og refleksjoner knyttet til arbeidsplassen.

De er først og fremst egnet til å sjekke ut trivsel i jobben, samarbeidsforhold mellom leder og medarbeider, hvor godt man passer inn i jobben eller på laget, behov for opplæring og utvikling, samt spørsmål om karriereønsker.

Samtalen er et viktig verktøy når den enkelte medarbeiders bidrag skal knyttes til virksomhetens mål og planer.

Hvorfor gjennomføre medarbeidersamtaler?

Hovedhensikten med medarbeidersamtalen er å få frem hvordan man kan utnytte og utvikle medarbeiderens personlige ressurser, bygge relasjoner dere imellom, og å skape bedre trivsel for den enkelte.

Selv om medarbeidersamtaler ikke er lovpålagte, er de et godt verktøy for å ivareta Arbeidsmiljølovens § 4-2. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling.

Samtalen er en anledning til å snakke om alle sider ved arbeidsforholdet. Her kan det gjøres forventningsavklaringer, dere kan bli enige om målsettinger og gi tilbakemeldinger på hvordan samarbeidet fungerer.

Hos oss er en samtale i året en vanlig og hensiktsmessig frekvens, målstyringssamtaler må vi ha langt oftere. Det kan også bli nødvendig å gjennomføre noen vanskelige samtaler dersom en medarbeider ikke presterer som forventet.

Kommunikasjon er viktig året rundt, og en medarbeidersamtale er et godt verktøy for å evaluere denne kommunikasjonen.

Hvordan gjennomføre medarbeidersamtalen?

I forkant av samtalen er det viktig at både du og medarbeideren får mulighet til å forberede dere. Dette kan du tilrettelegge for ved å sende ut agenda for samtalen på forhånd. Inkluder gjerne et skjema med spørsmålene og temaene som vil bli tatt opp.

Aktuelle temaer for medarbeidersamtaler:

  • Arbeidsoppgaver – hva gikk bra, og hva gikk mindre bra?
  • Trivsel med nåværende arbeidsoppgaver/arbeidsområde
  • Tanker om videreutvikling
  • Samarbeid mellom medarbeider og leder / mellom medarbeider og andre kollegaer

Det skaper trygghet for medarbeideren å vite hva som er formålet med samtalen. Da er begge parter bevisst på hva samtalen skal brukes til, og hvordan den skal dokumenteres og følges opp i etterkant.

I Optoteam liker vi å benytte oss av en motivasjonsindeks og dette blir derfor brukt som eksempel i denne artikkelen. Du bør benytte det formatet du syns fungerer best for din bedrift.

Innled samtalen

En fin innledning på en medarbeidersamtale er at lederen starter med å informere om de jobbmessige utfordringene og mulighetene i perioden. Snakk gjerne litt om egne visjoner for selskapet eller avdelingen.

Deretter inviterer du medarbeideren på en diskusjon om hva som kan bli de største utfordringene kommende periode.

Årsaken til en slik innledning er at medarbeideren skal være klar over mål og retning, og hva som gjelder. Først da kan medarbeideren bidra med selvstendige valg og handlinger og bruke sine ressurser på beste måte.

Husk at det er summen av medarbeidernes handlinger som er selskapets virkelige strategi. Du skal som leder informere så du blir forstått og på en måte som skaper engasjement. Hvis du i tillegg følger opp etter samtalen og støtter får du en verdifull og positiv medarbeider.

Innledningen må ikke ta for lang tid, det er tross alt medarbeideren som er hovedpersonen. Når du kjenner at du har medarbeideren med på laget og samtalen flyter lett, runder du av med “Men det er jo deg og din rolle i dette som er temaet i dag. Skal vi starte med motivasjonsindeksen du har fylt ut?”

Unngå standardspørsmål

Man skal helst unngå standardspørsmål i forbindelse med medarbeidersamtaler. Standardspørsmål øker risikoen for at samtalen kjennes som et pliktløp, og det blir mindre personlig.

Motivasjonsindeksen vi benytter dekker de fleste av områdene i første avsnitt, men det er tillatt å formulere noen spørsmål på forhånd. Spørsmålene må tilpasses den medarbeideren du sitter og snakker med.

Selv om du bør unngå de fleste standardspørsmål, er det ett spørsmål du alltid skal ha med. Og det spørsmålet handler ikke om medarbeideren, men om deg som leder. Spørsmålet er:

”Hva kan jeg gjøre for å bli en bedre leder for deg?”

Om medarbeideren virker usikker kan du stille noen oppfølgingsspørsmål, men prøv så godt det lar seg gjøre å la dem snakke fritt. Det er da du får de beste svarene.

Prøv gjerne å få ett eller to forbedringspunkter du kan jobbe med.

Og om du får kritikk: ikke gå i forsvar eller begynn med å årsaksforklare. Har du bedt om feedback er det bare et svar som gjelder: TAKK!

Hjelpemidler

I medarbeidersamtaler blir det ofte brukt en veileder lastet ned fra nettet, eller som man har fått utlevert fra HR. Begge deler viser seg ofte å være uheldig.

Å sitte der med nesen ned i hvert sitt skjema er ikke noe godt utgangspunkt for dialog og refleksjon. Og en samtale er i seg selv ikke skjematisk.

Husk at det viktigste du gjør i en slik samtale er å lytte til det medarbeideren sier.

Lykke til!


Arne J. Halvorsen


arne-2-300x300Är utbildad inom ekonomi och marknadsföring och har mer än 40 års erfarenhet som ledare, managementkonsult, föreläsare och föredragshållare. Han har suttit i flera styrelser och fungerat som rådgivare och mentor.

I dag lägger han all sin tid på Optoteam där han även är delägare och arbetande styrelseordförande.

Hans stora intresseområde är människor i arbete. Särskilt sysselsatt är han med kunskapsorganisationer. Han har stor respekt för individen och ser företag som motorn i en modern demokrati.

Siste artikler

optoteam-riktig-solbrille

Hvordan velge riktig solbrille

Hvordan velge riktig solbrille
Guro%20Hadeland

Guro Olerud - omsetningen har økt i perioden vi har benyttet Optoteam

Omsetningen har økt i perioden vi har benyttet Optoteam
Quit_job_3

Når nøkkelmedarbeidere velger å slutte

Når nøkkelmedarbeidere velger å slutte
Optoteam-Andre%20Uldal

Trenger du en optiker på lørdager?

Trenger du en optiker på lørdager?
Blue-light_3

Blått lys og dets påvirkning av øynene

Blått lys og dets påvirkning av øynene
Eye-cancer_2

Kreft i øynene

Kreft i øynene
5ee9d40a80713e46657ae86e_Her-er-noen-situasjoner2-p-1080

Kontakt oss

Er du en optiker og vil jobbe hos oss eller har du en bedrift som trenger en optiker?

Populære artikler

optoteam-jobbsokerportal-optikere

Optoteam: En jobbsøkerportal for optikere

Optoteam: En jobbsøkerportal for optikere
optoteam-var-redningen-for-specsavers-i-knarvik

Optoteam var redningen for Specsavers i Knarvik

Optoteam var redningen for Specsavers i Knarvik
IMG_9321

Hos Hitz Optikk i Larvik ble Optoteam løsningen

Hos Hitz Optikk i Larvik ble Optoteam løsningen
Optoteam_5_Years

Brev til optikerbransjen

Brev til optikerbransjen
optiker-er-du-nysgjerrig-pa-nye-muligheter

Optiker – er du nysgjerrig på nye muligheter?

Optiker – er du nysgjerrig på nye muligheter?
verdt-a-vite-om-det-aldrende-oyet-2

Verdt å vite om det aldrende øyet

Verdt å vite om det aldrende øyet
lonn_optiker

Optikerlønn: Hva tjener en optiker

Lurer du på om du får riktig lønn som optiker? Last ned vår lønnsguide som gir deg statistikk over optikers lønninger.

Våre tjenester

innleie-right

Innleie

Rekrytering_optoteam

Rekruttering

Optiker-og-assistent-right

Standby optiker

Del denne artikkelen