Synstest: Hvor ofte bør du sjekke synet?

optoteam-sjekke-synet

Våre mest populære artikler

Synet er den dominerende sansen i vår oppfatning av omverdenen. Synet endrer seg gjennom hele livet, og endringene kan skje så sakte at det er vanskelig å oppdage dem selv. Jevnlige undersøkelser av synet spiller derfor en stor rolle for egen øyehelse. De fleste optikere vil anbefale at du bør sjekke synet regelmessig.

Det er mange grunner til å sjekke synet regelmessig. Nå lurer du kanskje på hvorfor det er nødvendig å sjekke synet hvis du ikke opplever problemer, men det er faktisk i dine beste interesser.  

Optikere ser nemlig etter flere ting enn bare endringer i hvor godt du ser når de sjekker synet til kundene sine.

En synsundersøkelse er ikke kun et virkemiddel for å fastslå om du trenger synshjelpemiddel, men kan også avsløre tegn på en rekke vanlige helsetilstander som blant annet diabetes, høyt blodtrykk og høyt kolesterol. 

Besøket hos optikeren kan gi  informasjon om endringene er normale, eller om det ligger andre sykdommer bak. 

Ved en synsundersøkelse vil du bli spurt om din sykdomshistorikk – anamnesen – og om det finnes øyesykdommer i din nærmeste familie. Dette er spesielt viktig da noen øyesykdommer er arvelige. Derfor er det viktig at optikeren bruker god tid i synsprøverommet.

Ved å sjekke synet regelmessig gir man også øyet optimale arbeidsforhold fordi man kan tilpasse briller eller linser etter behov.

Viktig å sjekke synet tidlig

Forekomsten av nærsynthet hos barn og unge øker i stor grad i hele verden, noe som igjen øker risikoen for å utvikle øyesykdommer som grå stær, grønn stær, netthinneløsning og skader i makula. 

En optiker kan på et tidlig stadie avdekke om et barn er ved å utvikle nærsynthet (myopi) og har flere tiltak som kan iverksettes for å bremse nærsyntheten i å utvikle seg. 

Det er vanlig at man sjekker synet til barn ved fireårskontrollen. Hvis det oppdages noe som bør utredes vil man bli henvist videre til øyelege. Hvis synet hos barnet er normalt bør man bare sørge for at synet blir sjekket en gang i året, spesielt fra barnet begynner på skolen.

Konsekvenser av synsproblemer hos barn

Dårlig syn hos barn kan resultere i lavere lesehastighet, urolighet og konsentrasjonsvansker. I denne alderen er også barnet i stadig utvikling, og det å sjekke synet regelmessig gir barnet de beste forutsetninger videre i skolegangen. 

I tillegg til å gjøre innlæring vanskelig, kan dårlig syn gjøre at barna faller utenfor sosialt. 

Barn gir ikke alltid så klare signaler på slikt, og det kan være vanskelig for foreldre å vite hvordan det står til med barnets syn.

Derfor bør man være oppmerksom på om barnet klager over hodepine eller gnir seg mye i øynene. Kanskje myser barnet mye, eller legger hodet på skrå og lukker et øye når det skal se på ting? Da kan det være på tide å sjekke synet til barnet.

Dersom barnet trenger briller eller er gammelt nok til å begynne med linser er det viktig at de følges opp regelmessig, helst en gang i året. På den måten kan man sikre at barnet alltid har riktig styrke på sine briller eller linser.

Synet endrer seg med alderen

De fleste er klar over at synet endrer seg med alderen. Likevel er mange kanskje ikke klar over at synet aldri vil stabilisere seg helt. Resultatet er at mange enten går rundt med synsvansker de ikke vet om, eller briller med feil styrke.

Det er nemlig ikke slik at du nødvendigvis blir oppmerksom på at det er synet som er problemet før det har gått en viss tid. Mange føler de ser normalt frem til det blir en tydelig endring. 

Ser du dårlig vil du ofte begynne å myse for å se bedre. I tillegg til at man blir sliten i øynene av å myse, kan man også merke andre fysiske plager, som hodepine. Mennesker i alle aldre plages med hodepine i perioder. Og kanskje mer nå enn tidligere. 

Økende bruk av digitale flater, i tillegg til statisk sittestilling kan være noen av årsakene. En synsundersøkelse vil kunne avdekke om dine øyne vil ha godt av briller tilpasset lesing og skjermarbeid. 

Tegn på å du bør sjekke synet:

Selv om alle bør sjekke synet regelmessig, er det noen spesielle tegn man kan være på vakt for, for å vite når det er på tide å sjekke synet. 

Noen av disse tegnene er:

Tåkeaktige ringer rundt lysobjekter

Dersom du legger merke til at lyskilder du ser på i mørket får strålekranser rundt seg, er det et tegn på at du bør teste synet. 

Lysømfintlighet

Det er mange som er lysømfintlige, både av unge og eldre. Det er lett å avfeie dette med at man er trett, har sett for lenge på en skjerm eller også har hodepine. Men dette er et tegn på at det er på tide å sjekke synet.

Plutselige smerter

Smerter i øynene er ikke nødvendigvis tegn på at noe er galt, men det er som oftest en underliggende årsak til smertene. Dette bør undersøkes så raskt som mulig.

Røde øyne

Om du opplever plutselige endringer i øynene er dette et tegn på at noe ikke er helt som det skal. Ofte er røde øyne et tegn på at øynene er overanstrengte og at du kanskje trenger synskorrigerende hjelpemidler. Det kan også være et tegn på underliggende sykdom.

Problemer med avstandsbedømming

Opplever du problemer med avstandsbedømming er det viktig å oppsøke optiker. Spesielt etter at man fyller 45 blir øyelinsen mindre elastisk og det kan bli vanskelig å bedømme avstand. Derfor bør man sjekke synet regelmessig slik at man alltid har riktig styrke på briller eller linser.

Du bør sjekke synet for å oppdage problemer tidlig

De aller fleste synsfeil og øyesykdommer kan behandles, og å avdekke dette på så tidlige stadier som mulig er med på å bedre prognoser og gi økt velvære både på jobb og fritid. 

Den generelle anbefalingen er derfor at sjekke synet minst annethvert år hos en autorisert optiker. Bruker man linser eller briller er det anbefalt å sjekke synet oftere, gjerne en gang i året. Det er også anbefalt å sjekke synet en gang i året fra fylte 65 år. 

Dette fordi synet kan endre seg mye, og flere aldersbetingede øyesykdommer kan utvikle seg.

Det er også viktig å sjekke synet dersom du selv opplever endringer i synet eller egen øyehelse. Ved spesielle tilfeller kan også optikeren anbefale at man sjekker synet enda oftere enn de generelle anbefalingene.

Fortsatt spørsmål?

Finner du ikke svaret du leter etter? Vennligst snakk med våre vennlige team.
Jeg vil bli kontaktet