optoteam-samarbeid-med-innleieselskap-konurransefordeler

Innleie av optikere kan gi konkurransefortrinn

Historisk sett har innleid midlertidig arbeidskraft vært mest brukt i posisjoner hvor det kreves få eller ingen kvalifikasjoner. I dag finner du derimot innleid kompetanse på alle nivåer i alle bransjer. Det har også blitt vanlig å spesialisere seg på bransjer eller yrkeskategorier. Mange arbeidstakere er i dag kunnskapsbasert, og tjenestene de leverer har beveget seg fra manpower til brainpower. I dag finnes de også innen optikk.

En slik spesialisering gjør at personer med riktig kompetanse lett kan gå inn i enkeltprosjekter eller den daglige driften. Deres fleksibilitet gjør at de kan komme raskt på plass, og bli værende så lenge det er behov for dem.

Å knytte til seg en seriøs samarbeidspartner som kjenner din bedrift og dine behov vil være en viktig konkurransefordel i en fremtid med stadig raskere omveltninger og krav til effektivitet.

Innleie v å ansette selv

Å leie inn en optiker er en kostnadseffektiv løsning. Du betaler kun for den perioden du trenger hjelp. Du slipper også administrasjon knyttet til det å være arbeidsgiver. Innleieselskapet har fullt arbeidsgiveransvar.

Du trenger derfor ikke tenke på lønn, feriepenger, sykelønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, pensjon eller forsikring. Du betaler kun det du avtaler direkte med selskapet.

Mer fleksibilitet

En annen fordel ved innleie er at du blir mer fleksibel. Et klassisk eksempel på dette er 

når behovet for kompetanse oppstår, men du ikke trenger et helt årsverk.

Dette skjer gjerne når omsetningen øker. Det er jo gjerne det vi vil den skal gjøre. Etter hvert trenger du mer arbeidskraft for å ta unna etterspørselen. Da er det ikke alltid behovet tilsvarer et helt årsverk. Som oftest vil du ha behov for et halvt årsverk før du trenger et helt.

I dag er det ikke enkelt å ansette en heltidsoptiker. Langt vanskeligere er det å ansette en deltidsoptiker. De fleste ønsker en heltidsstilling. Det får du hvis du er optiker. Hos Optoteam kan du få en optiker med den stillingsbrøk du har behov for. 

Last ned avtale om deltidsoptiker eller ta kontakt.

Dekke opp for permisjon, sykemelding eller aktiviteter som øker kundetilstrømningen

Permisjoner og sykemeldinger er ekstra ubeleilig når det rammer noen som skal gjennomføre tidligere avtalte aktiviteter. Særlig ved sykemelding blir vedkommende ofte borte på kort varsel.

Det kan være vanskelig å vite hvor lenge vedkommende blir borte. Det gjør det vanskelig å ansette en vikar på fulltid. I slike situasjoner er det en god løsning for bedriften å leie inn en optiker eller en assistent. 

Innleid arbeidskraft overtar oppgavene frem til din faste medarbeider er tilbake. De kan være raskt på plass, og oppdragsperioden kan være fleksibel. Dermed dekkes dine behov til din faste medarbeider er tilbake, uten å måtte stresse med å lyse ut et vikariat du ikke vet lengden på. 

Ta kontakt med Tonje, Thanh eller Andreas for å høre hvordan vi løser dine behov lokalt.

Usikkerhet om behovet er midlertidig eller permanent

Ofte er det vanskelig å vite om et behov er midlertidig eller permanent. Det setter deg i en vanskelig beslutningssituasjon som ofte fører til ubesluttsomhet. Skal, skal ikke, så går tiden og mulighetene forsvinner. Og det er vanskelig. Dersom du ansetter noen i en fast stilling får du faste kostnader, helt uavhengig av om veksten kommer eller ikke.

Ved å leie inn en optiker kan du dekke inn behovet uten å påta deg unødige kostnader dersom fremtidig vekst ikke skulle vise seg å bli som antatt.

Skulle behovet vise seg å være midlertidig vil forholdet enkelt kunne avsluttes. I motsatt fall, gir den innleide optikeren deg tid og ro til å finne riktig permanent løsning. I mange tilfeller kan den innleide optikeren gå over i fast stilling dersom det er ønsket. 

Les mer om Eie eller leie på våre nettsider.

Sesongsvingninger løser du best med innleid bemanning

Sesongsvingninger er et kjent fenomen i de fleste bransjer. Utstrakt bruk av overtid er det man ofte tyr til for å rekke med alt. Risikoen er at ansatte blir slitne og mister motivasjonen. I verste fall blir de utbrente.

Innleie av en ekstra optiker i slike perioder vil lette presset på deg og dine ansatte. Det vil også være billigere enn å ansette noen på fulltid, hvis du ikke har tilstrekkelig med verdiskapende oppgaver utover pressperiodene.

Når nøkkelmedarbeidere velger å slutte

De fleste virksomheter vil fra tid til annen motta oppsigelser fra viktige personer i teamet. Da hender det at oppsigelsestiden gir mulighet for å finne en erstatter før vedkommende forlater bedriften for godt.

Som oftest er det ikke så enkelt. Det kan ta tid å finne rett person. Vedkommende har også sin egen oppsigelsestid som må fullføres. Da er det greit å ha et alternativ når den permanente løsningen ikke er på plass før en ny ansatt tiltrer.

En innleid optiker kan tiltre raskt, typisk i løpet av 1-2 uker, ofte raskere. 

Tar du en telefon til Optoteam får du rede på både pris og oppstartstidspunkt.

Du får en erfaren optiker som er vant til å sette seg inn i ting på kort varsel. Han eller hun har fleksibilitet til å være der tiden du trenger til en permanent løsning er på plass. Med sin brede erfaring er den innleide optikeren i stand til å sette den permanente etterfølgeren inn i jobben ved slutten av sitt oppdrag.

Uten ansettelsesrisiko

De færreste unngår en feilrekruttering i løpet av et arbeidsliv. Hva det koster er nesten umulig å anslå. Det er ikke kostnadene ved rekrutteringen og tidsforbruket som er det største tapet. 

Noen kaller rekruttering en risikosport, uten at vi er helt enige i den påstanden.

Dersom du bruker en innleid optiker, eliminerer du denne risikoen for virksomheten.

Sammenliknet med å ansette en fast vikar, har du dessuten mer fleksibilitet dersom du skulle ønske å forlenge avtalen. En fast vikar vil ofte ha neste jobb på plass lenge før avtaletiden utløper. Avtalen med innleide optikere kan forlenges etter ditt behov.

Teste før fast ansettelse er noe helt annet enn vanlig prøvetid

Ansettelser er alltid vanskelige. Det er begrenset hvor mye du kan finne ut om personen du vil ansette før du må ta en beslutning. Det grundigste «jobbintervjuet» og den virkelige prøvetiden er å la noen jobbe hos deg i noen måneder før beslutning tas.

Mange bedrifter velger derfor å tilby en fast stilling til innleide optikere dersom det er en løsning begge kan tenke seg. Da vet de at de får en medarbeider som kommer til å fungere godt. 

Overtagelse av innleid optiker er et av flere alternative måter vi løser et rekrutteringsoppdrag på. 

Ta en prat med oss om rekruttering.


Arne J. Halvorsen


arne-2-300x300Är utbildad inom ekonomi och marknadsföring och har mer än 40 års erfarenhet som ledare, managementkonsult, föreläsare och föredragshållare. Han har suttit i flera styrelser och fungerat som rådgivare och mentor.

I dag lägger han all sin tid på Optoteam där han även är delägare och arbetande styrelseordförande.

Hans stora intresseområde är människor i arbete. Särskilt sysselsatt är han med kunskapsorganisationer. Han har stor respekt för individen och ser företag som motorn i en modern demokrati.

Siste artikler

optoteam-riktig-solbrille

Hvordan velge riktig solbrille

Hvordan velge riktig solbrille
Guro%20Hadeland

Guro Olerud - omsetningen har økt i perioden vi har benyttet Optoteam

Omsetningen har økt i perioden vi har benyttet Optoteam
Quit_job_3

Når nøkkelmedarbeidere velger å slutte

Når nøkkelmedarbeidere velger å slutte
Optoteam-Andre%20Uldal

Trenger du en optiker på lørdager?

Trenger du en optiker på lørdager?
Blue-light_3

Blått lys og dets påvirkning av øynene

Blått lys og dets påvirkning av øynene
Eye-cancer_2

Kreft i øynene

Kreft i øynene
5ee9d40a80713e46657ae86e_Her-er-noen-situasjoner2-p-1080

Kontakt oss

Er du en optiker og vil jobbe hos oss eller har du en bedrift som trenger en optiker?

Populære artikler

optoteam-jobbsokerportal-optikere

Optoteam: En jobbsøkerportal for optikere

Optoteam: En jobbsøkerportal for optikere
optoteam-var-redningen-for-specsavers-i-knarvik

Optoteam var redningen for Specsavers i Knarvik

Optoteam var redningen for Specsavers i Knarvik
IMG_9321

Hos Hitz Optikk i Larvik ble Optoteam løsningen

Hos Hitz Optikk i Larvik ble Optoteam løsningen
Optoteam_5_Years

Brev til optikerbransjen

Brev til optikerbransjen
optiker-er-du-nysgjerrig-pa-nye-muligheter

Optiker – er du nysgjerrig på nye muligheter?

Optiker – er du nysgjerrig på nye muligheter?
verdt-a-vite-om-det-aldrende-oyet-2

Verdt å vite om det aldrende øyet

Verdt å vite om det aldrende øyet
lonn_optiker

Optikerlønn: Hva tjener en optiker

Lurer du på om du får riktig lønn som optiker? Last ned vår lønnsguide som gir deg statistikk over optikers lønninger.

Våre tjenester

innleie-right

Innleie

Rekrytering_optoteam

Rekruttering

Optiker-og-assistent-right

Standby optiker

Del denne artikkelen