Trenger du en rådgiver med erfaring fra optikerbransjen?

radgiver-sparringspartner-stottespiller

Våre mest populære artikler

Gjennom vår tette kontakt med forskjellige aktører innen optikk og synshelse har vi avdekket et behov i markedet. Og dette er trolig større enn behovet for den optikerkompetansen vi tilbyr. Vi snakker om behovet for en rådgiver med erfaring fra optikerbransjen.

Det er jo av og til slik at vi som ledere støter på problemstillinger vi må løse. Noen er enkle å løse, mens andre er vanskelige og tidkrevende. Og noen ganger ser vi ikke alle løsningene selv.

Vi har oppdaget at det er et behov i optikerbransjen, og et ønske om, å ha en rådgiver, sparringspartner eller støttespiller for å kaste ball med om problemene.

Og det kan ikke være en hvilken som helst konsulent eller rådgiver. Det må være en rådgiver med erfaring fra optikerbransjen. En samtalepartner som selv har innsikt i hva det vil si å drive optikerbutikk, og med egen erfaring fra ledelse og drift.

Gjerne med noen som har noen år med livserfaring på baken.

Mange har rett og slett behov for en slags mentor.

Hvorfor mentor og rådgivning?

Ofte har man kanskje et bilde av at det å ha en mentor er for de litt yngre, de som nettopp har startet opp en bedrift. Men slik er det ikke. Alle kan alltid lære mer. Og ofte handler det heller ikke om at mentoren skal lære bort så mye.

Like viktig er det at mentor setter i gang tankebanene hos mottaker. Om du vil kalle det en mentor, rådgiver, sparringspartner eller støttespiller spiller liten rolle. Poenget er å ha samtaler med en person som kan se deg og bedriften din fra utsiden.

For ofte ser vi ikke skogen for bare trær selv. Og spesielt er det vanskelig å vurdere sin egen lederstil. Da er det godt å snakke med noen som kan stille de riktige spørsmålene.

Les gjerne artikkelen Hvordan lede og motivere kunnskapsarbeidere for mer innsikt i egen lederstil.

Vi tror mange kunne spart seg mye hodebry med å sette i gang samtaler med en rådgiver tidligere i gamet.

Det finnes tre ulike typer mentorordninger:

  • Tradisjonell en-til-en mentoring: En erfaren rådgiver kobles sammen med en som ønsker råd. Rådgivningen blir gjennomført etter en struktur og timeplan som avtales mellom de to partene.
  • Avstandsmentoring: De to partene sitter på hvert sitt sted og kommuniserer digitalt, enten skriftlig eller på video.
  • Gruppementoring: En enkelt rådgiver kobles til en kohort av mennesker som ønsker mentoring. Følger gjerne en gitt struktur i starten men mentor er fri til å tilpasse, gå videre og gjennomføre aktiviteter slik det passer.

Hos oss vil det være en-til-en mentoring og avstandsmentoring som er mest aktuelt. Selv om gruppementoring selvsagt kan ha noe for seg, opplever vi at utfordringene til den enkelte er ganske forskjellige.

Derfor er det best å snakke en-til-en for å unngå distraksjoner, og for å få til mest mulig produktive samtaler.

Vi kan gi deg en rådgiver med erfaring fra optikerbransjen

Det gjør at vi nå ønsker å stille denne kompetansen til rådighet for selvstendige optikerbutikker. Denne muligheten ønsker vi å tilby uten at det nødvendigvis er knyttet til innleie eller rekruttering av optikere.

Tonje, Andreas og Thanh har den kompetansen som trengs for å være en god rådgiver, sparringspartner eller støttespiller. De er alle gode lyttere og motivatorer som oppmuntrer og utfordrer.

Du bestemmer selv hva slags rolle de skal ha overfor deg.

Før Tonje, Andreas og Thanh kom til Optoteam hadde de skaffet seg rikelig med kompetanse og erfaring. Gjennom jobben i Optoteam er de i kontakt med mange forskjellige oppdragsgivere.

Det gir verdifull erfaring som kan komme deg til gode.

Hjelp til å finne gode løsninger

Fra sitt ståsted kan de bidra med forretningsutvikling, til å finne løsninger, og til å se nye muligheter i markedet. Det er dette som er fordelen med å bruke en rådgiver med erfaring fra optikerbransjen. De har også god erfaring med HR-relatert arbeid og bemanningsløsninger.

Siden rådgivning er en personlig greie hvor personkjemi og relasjoner spiller sterkt inn betaler du ikke for første time.

Ta kontakt og be om en uforpliktende samtale med en av våre regionsansvarlige rådgivere.

Finner du samtalen nyttig avtaler dere en fortsettelse forankret i ditt behov.

Eller så blir det med den ene samtalen.

Vi er like gode venner for det.

 

Arne J. Halvorsen


arne-2-300x300Er utdannet innen økonomi og markedsføring og har mer enn 40 års erfaring som leder, management konsulent, foreleser og foredragsholder. Han har sittet i mange styrer og fungert som rådgiver og mentor.

I dag bruker han all sin tid i Optoteam hvor han også er medeier og arbeidende styreleder.
Hans store interessefelt er mennesker i arbeid. Spesielt opptatt er han av kunnskapsorganisasjoner. Han har stor respekt for individet, og ser på virksomheter som motoren i et moderne demokrati.

Fortsatt spørsmål?

Finner du ikke svaret du leter etter? Vennligst snakk med våre vennlige team.
Jeg vil bli kontaktet