Kreft i øynene

Eye-cancer_2

Våre mest populære artikler

Øyet, som mange andre vev i kroppen, kan være et sted for vekst av kreftceller. Tidlig oppdagelse av disse endringene kan være livreddende

Av: Lektor Kjersti Lindblad, MPH, MSc.Optom 


Øyet, som mange andre vev i kroppen, kan være et sted for vekst av kreftceller. Tidlig oppdagelse av disse endringene kan være livreddende, men siden kreft i øynene kan manifestere seg på mange forskjellige måter og i forskjellige områder av øyet, kan tidlig oppdagelse være en utfordring. Kreft i og rundt øynene er heldigvis relativt sjelden, men det er viktig å huske at prevalensen er høyere i de eldre aldersgruppene. 

Optometristen er ofte den første kontakten for pasienter med øyerelaterte problemer, og siden mange vevsforandringer oppdages under rutinemessige øyeundersøkelser, spiller optometristen en viktig rolle i å oppdage potensielle tegn på øyelokkskreft, da vi regelmessig undersøker øynene og øyelokkene under rutinemessige øyeundersøkelser. 

I denne artikkelen er fokuset på et av de sentrale instrumentene som de fleste skandinaviske optometrister bruker ved øyeundersøkelser; nemlig spaltelampen. Derfor vil vi primært dykke ned i de subjektive og objektive symptomene, samt kliniske funn forbundet med kreft i de ytre delene av øynene. Spaltelampen er et uvurderlig verktøy for optometrister når det kommer til å identifisere mulige kreftforandringer i den ytre delen av øyet. Hvis de tidlige tegnene på malignitet oppdages, øker sjansene for en vellykket behandling. 


eye-cancer 3

Når en optometrist identifiserer mistenkelig lesjoner, er en rask henvisning til øyelege eller onkolog nødvendig. Hvis en optiker oppdager unormale symptomer eller tegn, som reiser mistanke om kreft, er det avgjørende å henvise pasienten videre for ytterligere evaluering og behandling. En øyelege eller onkolog vil kunne utføre en grundigere undersøkelse, eventuelt inkludert en biopsi, for å bekrefte diagnosen og utvikle en passende behandlingsplan. 
 

Spaltelampefunn ved kreft i det ytre øyet: 

Øyelokk: Basalcellekreft (basalcellekarcinom) er den vanligste øyelokkskreften, som viser seg som en perlende knute med synlige blodårer i. Denne krefttypen utgjør omtrent 90 % av alle øyerelaterte maligniteter.

En annen form er platecellekarsinom, som er mer aggressiv. 

Cornea: Selv om det er ekstremt sjeldent, kan noen svulster som platecellekarsinom presentere seg her, ofte som en hvit-grå masse. 

Konjunktiva: Her kan vi se konjunktival melanom, som typisk presenterer som en pigmentert lesjon, som kan være forhøyd eller flat. Konjunktival melanom har en årlig prevalens på ca. 0,2 til 0,8 pr. million. 

Øyenkjertler: Selv om det er sjeldent, utgjør adenoidcystisk karsinom fra de meibomske kjertlene den største prosentdelen. Det presenterer som en fast, smertefull knute langs øyelokkskanten. 

Orbitaområdet: Lymfom er den vanligste primære orbitalsvulsten hos voksne og presenterer ofte som en smertefri proptose (exophthalmos). Dette er en sjelden svulsttype. 

Kreft i øyeområdet kan manifestere seg på forskjellige måter, avhengig av den spesifikke typen svulst. Noen av de generelle malignitetstegnene som kan være til stede, inkluderer en knute eller masse i øyelokket, endringer i hudfargen, sår som ikke heler, eller sår som blør, og endringer i øyelokkets form eller struktur. Det er viktig å merke seg at disse tegnene ikke nødvendigvis indikerer kreft, men de bør undersøkes av en øyelege for å utelukke eller bekrefte en malign tilstand. 

Kreft i øyeområdet kan gi opphav til forskjellige subjektive og objektive symptomer. Subjektive symptomer inkluderer smerter, kløe, følelse av trykk eller tyngde i øyelokket samt sløret eller nedsatt syn. 

demodex 2

Objektive symptomer kan inkludere hevelse, rødme, øyelokksdeformasjon og forstørret lymfeknuter i nærheten av øyelokket. Pasienter kan også oppleve økt tåreflod, øyeirritasjon og følelsen av fremmedlegeme i øyet. 

Behandlingen av kreft i øyeområdet avhenger av flere faktorer, inkludert typen, størrelsen og utbredelsen av svulsten, samt pasientens generelle helsetilstand. Kirurgi er ofte den primære behandlingsmetoden og kan involvere fjerning av svulsten sammen med en sikkerhetssone av friskt vev. Omfanget av kirurgisk inngrep vil avhenge av alvorlighetsgraden og utbredelsen av kreften. I noen tilfeller kan strålebehandling og cellegift også brukes som behandlinger for å drepe kreftceller som kan være igjen etter operasjonen. 

 

Mulige subjektive symptomer ved kreft i øynene:

Visuelle forstyrrelser kan manifestere seg som sløret syn, flytere eller til og med delvis synstap.

Smerte: Selv om noen øyekrefttyper forblir asymptomatiske, kan smerte være et symptom, spesielt i fremskredne stadier. 

Fotopsi: Patienter kan rapportere om lysglimt, selv i mangel av lysstimuli. 

Kosmetiske endringer: Det inkluderer å merke en endring i øyets utseende, for eksempel en voksende mørk flekk. 

 

Objektive symptomer og kliniske funn av forskjellige typer kreft i øynene:

Konjunktivale svulster: Manifesterer seg som en hevet eller kjøttfull rød lesjon på øyets overflate. 

Orbitale svulster: Disse kan føre til proptose(exophthalmos) eller forskyvning av øyet. 

Retinoblastom: Typisk sett hos barn, et nøkkeltegn er leukokori, hvor pupillen ser hvit ut i stedet for rød under blitzfotografering. 

Uvealt melanom: Den vanligste primære intraokulære svulsten hos voksne. 

Sekundær øyekreft: Metastaser fra andre primære steder, spesielt bryst- og lungekreft.

 


Relevant litteratur: 

Fahmy P, Hamann S, Larsen M, Ellitsgaard S. Praktisk ofthalmologi. Gads Forlag. ISBN 978-87-12-056287

Fortsatt spørsmål?

Finner du ikke svaret du leter etter? Vennligst snakk med våre vennlige team.
Jeg vil bli kontaktet