Kostnadseffektivitet ved leid bemanning er noe langt mer enn bare timepris

Opto%20-%20crop

Våre mest populære artikler

Mange vegrer seg for å benytte leid bemanning, ofte på grunn av en misoppfatning om at det er for dyrt. En slik oppfatning baserer seg ofte på en sammenligning av timepriser mellom innleide optikere og de fast ansatte. Men ved å fokusere kun på timeprisen overser man de mange fordelene den reelle verdien leid bemanning kan bringe til en virksomhet.

I Optoteam har vi fokus på hvilken verdi vi skal tilføre våre kunder. Verdi for kunden er nødvendigvis et noe videre begrep enn timepris. Vi har tro på at skal vi overleve som bedrift må vi tilføre vår kunder en verdi. Det er eksistensgrunnlaget for enhver virksomhet som må tjene penger for å overleve. Men la oss utforske litt hvorfor leid bemanning kan være en kostnadseffektiv løsning, til tross for høyere timepriser.

 

Fleksibilitet og Skalerbarhet

En av de største fordelene ved leid bemanning er fleksibiliteten det gir. Bedrifter kan enkelt justere arbeidsstyrken basert på behov, uten å binde seg til langsiktige forpliktelser. Dette er spesielt nyttig ved sesongsvingninger eller i perioder med varierende arbeidsmengde. Med leid bemanning reduseres risikoen forbundet med overbemanning eller underbemanning, noe som kan ha stor økonomisk betydning. Effektiv og riktig ressursbruk er også en bærekraftig løsning.

 

Reduserte administrative kostnader

Administrasjon av ansatte medfører betydelige kostnader, inkludert rekruttering, opplæring, lønnshåndtering og personaladministrasjon. Ved å bruke leid bemanning overføres disse kostnadene til bemanningsbyrået. I tillegg dekker vi i Optoteam kostnader til pensjon, forsikring og andre ansatte fordeler. Noe som kan utgjøre store besparelser for bedriften.

 

Tilgang til spesialisert kompetanse

Leid bemanning gir rask tilgang til spesialisert kompetanse som bedriften kanskje bare trenger for en kortere periode. Dette er ideelt for prosjektbaserte oppgaver eller for å fylle midlertidige behov. Våre optikere har ofte allerede nødvendig opplæring eller erfaring på mange ulike områder, noe som reduserer opplæringstiden og tilhørende kostnader.

 

Økt produktivitet og inntekter

Våre optikere vil alltid være motivert til å levere høy kvalitet for å sikre fremtidige oppdrag. Denne økte produktiviteten kan ha en direkte positiv innvirkning på bedriftens inntekter. Ved å bruke innleide optikere til oppgaver som linsekontroll, terminalkunder, bedriftskunder etc kan bedriften fokusere på sine kjerneaktiviteter. Noe som vil kunne bidra til økte inntekter.

 

Kortere tid til markedet

I dag skjer ting, fort muligheter kommer og går. Bruker vi for lang til opplever vi ofte at vi kommer for sent. Det handler ofte om der og da. Evnen til raskt å tilpasse arbeidsstyrken betyr at bedriften kan reagere raskt på markedsmuligheter. Med leid bemanning kan prosjekter fullføres i tide og innenfor budsjetterte rammer, noe som maksimerer fortjenesten. For bedrifter som opererer i skiftende markeder, er dette en betydelig fordel.

 

Redusert kostnad ved feilansettelser

Feilansettelser er en kostbar affære. Hvor kostbart er ofte vanskelig å tallfeste. I tillegg representerer det også en personlig belastning, både for den som har ansatt og den som har blitt ansatt. Med innleid bemanning kan du få anledning til å teste ut arbeidstakere midlertidig før de ansettes permanent. Det reduserer risikoen for feilansettelser betydelig. Og det reduserer kostnadene i forbindelse med rekruttering tilsvarende. I tillegg kan midlertidige posisjoner fylles raskt og effektivt, noe som minimerer forstyrrelser i virksomheten. Det bidrar både til en effektiv arbeidsflyt og et godt arbeidsklima.

 

Økonomiske besparelser

Leid bemanning kan også bidra til å redusere overtid ved å tilby arbeidsstyrke som kan justeres etter behov. I noen tilfeller kan det også være skattefordeler knyttet til bruk av leid bemanning, noe som kan kompensere for en høyere timepris.

 

Konklusjon

Selv om timeprisen for leid bemanning kan være høyere enn for fast ansatte, gir den totale kostnadsbesparelsen, økt fleksibilitet, tilgang til spesialisert kompetanse, og økt produktivitet, og en mer komplett forståelse av kostnadseffektiviteten. Ved å fokusere på total verdi og inntektsgenerering, heller enn bare timeprisen, kan bedrifter oppnå betydelige fordeler ved å benytte leid bemanning.

Når du velger å se forbi den umiddelbare timeprisen og vurderer den totale verdien leid bemanning kan tilføre, blir det klart at en slik tilnærmingen kan være både økonomisk gunstig og strategisk smart. 

 

Fortsatt spørsmål?

Finner du ikke svaret du leter etter? Vennligst snakk med våre vennlige team.
Jeg vil bli kontaktet