Hodepine er en vanlig tilstand som kan ha mange ulike årsaker og påvirke en persons daglige livskvalitet.

hodepine-og-oynene-2

Våre mest populære artikler

Av: Lektor Kjersti Lindblad, MPH, MSc.Optom 

Hodepine er en vanlig tilstand som kan ha mange ulike årsaker og påvirke en persons daglige livskvalitet. Noen typer hodepine har en spesifikk sammenheng med øynene og kan ledsages av symptomer som påvirker synet og øyeområdet. I denne artikkelen vil vi utforske ulike typer hodepine og deres forbindelse til øynene, samt se på mulige løsninger. 

Spenningshodepine 

Spenningshodepine er den vanligste typen hodepine. Den kjennetegnes av en trykkende eller strammende smerte rundt hodet og nakken. Selv om spenningshodepine vanligvis ikke er direkte forbundet med øyeproblemer, kan den være forbundet med øyeirritasjon eller anstrengelse. Noen mennesker opplever også ømhet i øyeområdet eller ubehag rundt øynene ved spenningshodepine. Langvarig anstrengelse av øynene, for eksempel å stirre på en dataskjerm i lengre tid, eller lesing med dårlig kroppsholdning, kan utløse eller forverre spenningshodepine. 

Migrene 

En annen form for hodepine som kan være relatert til øynene er migrene. Migrene er en nevrologisk lidelse som ofte er preget av intens, pulserende hodepine, som kan ledsages av symptomer som kvalme, oppkast og lys- eller lydfølsomhet. Migreneanfall kan også ha en betydelig innvirkning på synet og øynene. Migreneanfall kan være ledsaget av visuelle forstyrrelser, kjent som aura. Aura kan omfatte symptomer som flimrende lys, sikksakkmønster, sløret syn eller midlertidig tap av synet i visse områder. Disse synsforstyrrelsene kan vare i opptil en time før migrenehodepinen setter inn. Noen mennesker opplever også øyesmerter, følsomhet for lys (fotofobi) og røde øyne under et migreneanfall. Behandling av migrene kan omfatte medisinering, livsstilsendringer, stresshåndtering og unngåelse av utløsende faktorer som lysstimuli eller matvarer. 

Klasehodepine 

Klasehodepine er en intens og smertefull type hodepine, som vanligvis påvirker én side av hodet og ofte manifesterer seg som ekstrem smerte bak det ene øyet. Øyet på den berørte siden kan bli rødt, og pupillen kan bli mindre. Klasehodepineanfall kan også ledsages av symptomer som tåreflod, rødt øye, hevelse rundt øyet og tett nese på samme side som hodepinen. Disse symptomene kan være så uttalte at de påvirker øynene og synet. 

Bihulehodepine 

Bihulehodepine er en type hodepine som oppstår som følge av betennelse eller infeksjon i bihulene. Smerten er vanligvis lokalisert i ansiktet og kan omfatte området rundt øynene, pannen og kinnene. Bihulehodepine kan ledsages av symptomer som press på øynene, ømhet i øyeområdet og følelse av økt trykk i øynene. Betennelsen og hevelsen i bihulene kan også påvirke tårekanalene og forårsake økt tåreflod. 

Hodepine fra øyebelastning 

Noen ganger kan hodepine være direkte relatert til spesifikke øyeproblemer. For eksempel kan øyebelastning som følge av konvergens insuffisiens eller akkomodasjonsspasme, ubehandlede refraksjonsanomalier, feil styrke i briller eller kontaktlinser, tørre øyne, skjeling eller store mengder nærarbeid resultere i hodepine. Hodepine kan også være et symptom på mer alvorlige øyesykdommer som glaukom eller optisk nevritt. 

Konklusjon 

Der er viktig å anerkjenne at hodepine i forbindelse med øynene kan ha ulike årsaker, og at den riktige diagnosen er avgjørende for effektiv behandling. For noen typer hodepine som spenningshodepine og migrene er det viktig å identifisere og forebygge utløsende faktorer som stress, matvarer, lysstyrke og dårlig ergonomi. Respetfrie smertestillende medisiner, som ibuprofen eller paracetamol, kan lindre hodepinesymptomer midlertidig, men ved migrene eller klasehodepine kan det være nødvendig med legemiddelbehandling for å lindre symptomene og forhindre anfall. Dette krever en legekonsultasjon og kan omfatte bruk av triptaner, betablokkere eller andre medisiner som er spesifikt rettet mot migrene eller klasehodepine. 

Type hodepine  Relasjon til øynene  Mulige løsninger 
Spenningshodepine  Kan være forbundet med anstrengte øyne, smerter rundt øynene og trykk i pannen  Avspenninsgteknikker, øvelser for øynene, reduskjon av stress, eventuelt smertestillende medisin 
Migrenehodepine  Kan gi lysømfindtlighet, slørete syn, flimrende mønster og andre synsforsrtyrrelser  Behandling av migrene kan være medisin, livsstilsendringer, stresshåndtering og å unngå utløsende faktorer som lysstimuli og enkelte matvarer 
Klasehodepine  Kan gi røde øyne, tåreflod, miosis, hevelse i øyet og sløret syn på den ene siden.  Inhalasjon av rent oksygen, reseptpliktig medisin etter legens anbefaling 
Bihulehodepine  Kan gi ømhet og smerter rundt øyeområdet, kinn og panne  Behandling av underliggende bihulebetennelse. Eventuelt smertestillende medisin. 
Hodepine fra øyenelastning  Forårsaket av langvarig bruk av øynene som eksempel skjerm og lesing  Optimalisering av refraksjon i briller eller kontaktlinser, justering av skjerminnstillinger, regelmessige pauser, evt. øvelser for øynene 

Relevant litteratur: 

Mier RW, Dhadwal S. Primary Headaches. Dent Clin North Am. 2018 Oct;62(4):611-628. 

Nguyen E, Inger H, Jordan C, Rogers D. Ocular Causes for Headache. Semin Pediatr Neurol. 2021 Dec;40:100925. 

Fortsatt spørsmål?

Finner du ikke svaret du leter etter? Vennligst snakk med våre vennlige team.
Jeg vil bli kontaktet