Brev til optikerbransjen

Optoteam_5_Years

Våre mest populære artikler

Kjære optikerbransje,

I dag fyller vi 5 år, og vi ønsker å dele med dere en visjon for fremtiden, en visjon som vil påvirke måten vi tenker og driver optikerpraksis på innenfor området personale og bemanning. Optoteam som en nyskapende aktør, har ambisjon om å tilføre bransjen bærekraft ved å utnytte optikernes kapasitet på en langt bedre måte. Vi tror på forpliktende samspill og ønsker å gjøre det enklere å være optiker.

I dagens konkurransefokuserte miljø er det lett å bli oppslukt av å vinne over andre i kampen om ressursene. Vi ser og brenner for en alternativ vei – en vei som fører mot samarbeid og deling. Tenk på det som en mental reise, fra konkurranse til samarbeid. Ved å dele på ressursene i stedet for å konkurrere om dem, kan vi oppnå en utnyttelse av ressursene som tidligere bare har vært en drøm.

La oss nå se på den konkrete løsningen Optoteam bringer til bordet, eller rettere sagt, til bransjen og markedet. La oss aldri glemme at det er markedet representert ved den endelige forbruker som bestemmer. Det er de som avgjør virksomhetenes skjebne til syvende og sist. I dag mer enn noen sinne. Med dagens tilgang til informasjon og mulighet til å orientere seg i markedets tilbudsjungel er det sluttbruker som sitter ved rattet.

Ved å implementere en delingsmodell kan vi enkelt dokumentere og demonstrere den økte ressursutnyttelsen. Butikker og kjeder vil kunne samarbeide om bemanningen, noe som betyr at når en butikk har overflødig kapasitet, kan denne bli tilgjengelig for en annen butikk som opplever høyt trykk. Optoteam fungerer som rådgiver og støttespiller på bemanning og hjelper optikere med å nå sine mål.

Tenk på potensialet for effektivitet og økonomisk bærekraft som oppstår når vi begynner å dele på ressursene våre. Denne tilnærmingen vil tillate oss å optimalisere bruk av optikernes tid og kompetanse, redusere ventetid for pasienter og øke tilgjengeligheten av tjenester for våre kunder. Samtidig vil det redusere behovet for overbemanning og gi en bedre balanse i arbeidsbelastningen.

Forståelig nok kan overgangen fra konkurranse til samarbeid virke som en utfordrende oppgave. Det å bryte med innarbeidede vaner og etablert tankegods gjør vondt. Men noen ganger må vi kvitte oss med noe av det gamle for å komme videre. Endringer er visselig noe mer enn å ta i bruk ny teknologi. Det handler i like stor grad om organisatoriske og strukturelle inngrep.

Med Optoteam som partner vil denne overgangen bli enklere og smidigere. Vi vil jobbe tett med dere for å implementere den nye tilnærmingen og sikre at alle involverte parter drar nytte av samarbeide. Vi oppfordrer dere til å se forbi tradisjonelle begrensninger og åpne opp for nye muligheter. Optoteam er her for å hjelpe dere å realisere potensialet som ligger i delingsmodellen. Sammen kan vi transformere optikerbransjen, skape en mer bærekraftig fremtid og gjøre det enklere å være optiker.

Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om hvordan Optoteam kan bli deres pålitelige rådgiver og støttespiller på bemanning. La oss sammen ta denne reisen mot forpliktende samspill og skape en bransje vi kan være stolte av.


Oslo 8/8 2023

Thanh Tran,

CEO/daglig leder

Fortsatt spørsmål?

Finner du ikke svaret du leter etter? Vennligst snakk med våre vennlige team.
Jeg vil bli kontaktet