opto_ikon_3

Innleie

Fast ansatte eller innleid arbeidskraft? Det handler definitivt ikke om enten eller, men et både og. Har du virksomhetens beste for øye, og det har du vel? Kan du være trygg på at en kombinasjon gir det beste resultatet. Trolig gjelder Paretos lov, eller 80/20 regelen her også som på så mange andre områder både i arbeid og på et personlig plan. Les litt videre så forklarer vi vår påstand.
opto_ikon_2
Avtal et møte
Kontakt oss
255930224

Innleie

Behovet for arbeidskraft er aldri konstant. De varierer gjerne med sesong og årstider og med konjunkturer. Det er svingninger du ikke kan gjøre noe med. Det handler om tilpasning.
I tillegg kommer de svingningene du selv sørger for. Kampanjer og aktiviteter du setter i gang for å tiltrekke deg nye kunder. Det er gøy når kampanjen treffer, men oppfølging av kundene som kommer innom er minst like viktig. Henvisning til en plass på ventelisten var kanskje ikke det de hadde forventet. Vi har også grunn til å tro at den faste kapasiteten du har til tider til tider blir forstyrret av andre aktiviteter som krever at det blir vanskelig å bemanne prøverommet. I dagens marked skal du ikke forvente at kunden har overbærenhet med det.

Alt dette kan du løse med litt fleksibel optikerkompetanse i tillegg til dine fast ansatte. Kanskje er du eneste optiker. Da trenger du garantert litt fleksibel kapasitet på toppen. Om ikke annet enn for at du selv skal kunne senke skuldrene og bruke litt til på familie, venner og fritidsaktiviteter, nå som virksomheten er veletablert.

Vi ønsker å bidra til at optikerbransjen skal kunne senke skuldrene og vite at Optoteam vil kunne tilby en skreddersydd løsning for din butikk. Enten det oppstår akutt sykdom eller ved behov i en lengre periode. Med egen erfaring som butikkledere vet vi at blant annet sykdom, permisjoner og ferieavvikling ofte gir stress og høye skuldre.

Ved kampanjer, nyåpninger og salgsdager vil det også kunne være behov for ekstra bemanning. Både for å kunne yte bedre service for kundene, men ikke minst for å avlaste dine ansatte. Et samarbeid med Optoteam vil kunne gjøre hverdagen din mer fleksibel og redusere stressituasjoner.
 

Myten om innleid arbeidskraft: Innleid arbeidskraft er for dyrt.
 

Selv om timeprisen for leid bemanning kan være høyere enn for faste ansatte, vil ofte de totale kostnadene være lavere på grunn av besparelser i administrasjon, fleksibilitet og økt produktivitet. Skal regnestykket bli riktig må du fokusere på total verdi og inntektsgenerering, heller enn bare timeprisen. Det gir et mer komplett bilde av kostnadseffektiviteten ved leid bemanning. Om du leier en lokal optiker kontra en som kommer langveisfra, hvor du må dekke kostnader til reise og opphold, er også en vesentlig faktor. Spesielt for oppdrag av kort varighet.
opto_ikon_3
Fordeler med innleie
butikksjef-i-optikerbutikk
  • Fleksibilitet for optimalisering av omsetningen i høysesongen.
  • Kostnadseffektivisering ved midlertidig behov. 
  • Faglig sparringspartner.
  • Redusert risiko vs. faste ansettelser.
  • Forefallende oppgaver som oppfølging av bedriftskunder, terminalkunder, linsekontroller etc. - kan settes bort. 
  • Teknologisk oppdatering fra optikere som jobber med stor bredde av utstyr.