©2018 by Optoteam

TJENESTER

 

Fleksibel og kvalifiserte optikere og assistenter til små og storeoppdrag

Innleie av medarbeidere

En fleksibel bemanningsøkning fra Optoteam sikrer at din virksomhet kan få optimal utnyttelse av fat stab. Vi bistår med dyktig og kvalifisert fleksibelt personell som ivaretar ditt midlertidige behov. 

Det gir din virksomhet økt konkurranseevne og øker ikke dine faste lønnskostnader. Det gir deg nødvendig fleksibilitet til å møte kortsiktige endrede behov.

Behovet for arbeidskraft kan variere i perioder. Sesongsvingninger, kampanjer, ferier, permisjoner, sykefravær og andre uforutsatte situasjoner er en del av en travel hverdag. Et samarbeid med Optoteam øker fleksibiliteten og reduserer stressituasjoner i hverdagen. 

Vi vil tro at mange har kjent på at de kunne trenge et halvt årsverk ekstra, eller et kvart for den saks skyld. Men ser at det er vanskelig å få ansatt noen på deltid. Et samarbeid med oss byr på muligheten til å dele et årsverk med andre.

Eye Exam

Rekruttering – Profesjonell bistand lønner seg

Det er mange gode grunner til å velge å sette bort hele eller deler av rekrutteringsprosessen.

Først og fremst er det en arbeidskrevende oppgave å ansette nye medarbeidere, videre krever den kompetanse og erfaring på utvelgelse og tilgang på egnede verktøy for å sikre at din bedrift får den beste kandidaten. Feilansettelser er en meget kostbar affære.

Det er ingen enkel jobb å rekruttere optikere i dagens marked. Men det er heller ingen umulighet. Det ser imidlertid ut til at annonsert rekruttering alene sjelden fører fram. 

Tidligere var headhunting forbeholdt ledere på høyt nivå. I dag har det blitt vanlig å rekruttere spesialister med headhunting som metode. 

Det er alltid bevegelse i et arbeidsmarked, men vi vet også at ca. 60% av de som kunne tenke seg å bytte jobb ikke reflekterer på stilling ledig annonser. For å finne fram til de rette personene er man avhengig av et stort nettverk i det aktuelle markedet. 

Optoteam har et betydelig nettverk i bransjen og en profesjonell tilnærming til aktuelle kandidater. Vi har spesialisert oss på optikere og butikksjefer.

Ta gjerne en uforbindtlig prat med oss om hvordan vi løser et rekrutteringsoppdrag.