©2018 by Optoteam

En periode som ambulerende optiker kan hjelpe deg å komme videre i karrieren.

Tidligere var det å arbeide for flere oppdragsgivere ensbetydende med det å ikke ha en fast jobb. Det var sett på som mere usikkert og som dårligere betalt. Sånn er det definitivt ikke lenger. Lønnen er bedre og tryggheten ligger i egen kompetanse. I hvert fall når det er snakk om yrkesgrupper med høyt spesialisert og etterspurt kompetanse, som for eksempel optiker eller ingeniør.

De som utfører arbeid for flere forskjellige arbeidsgivere i oppdrag som er formidlet av Optoteam har en fast jobb, kollegaerog arbeidsgiver. Da er det Optoteam som er arbeidsgiver og tar seg av alle administrative funksjoner en arbeidsgiver normalt gjør, inklusiv det å skaffe oppdrag. Sånn sett er den delen av et naturlig trygghetsbehov hos mange ivaretatt. 

Jeg har selv foretatt den reisen yrkesmessig.

På begynnelsen av nittitallet forlot jeg en fast betalt jobb med meget gode betingelser. De fleste i min omgangskrets lurte på hva slags innfall jeg hadde fått som kunne ta en slik beslutning.

Men det var vel overveid og gjennomtenk fra min side.

Jeg hadde landet på at det var tryggere med flere arbeidsgivere enn en. 

I ettertid har jeg ikke blitt skuffet. Lønnsnivået har blitt beholdt. Men det viktigste har vært friheten til å bestemme hva jeg vil holde på med og hvem jeg vil jobbe for og muligheten til læring og utvikling.

Læring ikke bare om fagområdet, men det å lære seg å jobbe sammen med ulike personer som har bidratt til min utvikling. Når du tenker etter, hva har vært de viktigste elementene i min læring og utvikling er det som oftest ikke høyskoler og lærere som først dukker opp, men mennesker du har vært så heldig å få lov til å jobbe sammen med og lære av.

Kort oppsummert er dette de karrieremessige konsekvensene av å jobbe som ambulerende optiker:

  1. Lønnsmessig kommer du bedre ut av det. Våre vikarer i Optoteam ligger godt over det en fast ansatt optiker tjener. Ikke minst når vi tar hensyn til de ulike tillegg som følger med å arbeide på flere steder.

  2. Du behøver aldri mer søke en ny jobb. Du kommer til å få rikelig med tilbud om fast stilling hos ulike oppdragsgivere. Nå er det du som kan velge og vrake og behøver ikke komme på andreplass i en ansettelsesprosess. Den er som kjent ikke mye verdt.

  3. Du har lært deg mye mer enn ved å ha en fast oppdragsgiver. Du har lært deg om hvordan de forskjellige kjedene tenker og arbeider og du har lært av å arbeide sammen med mange dyktige personer. Selvfølgelig har du også lært mye om hvordan det ikke skal gjøres, men det er en viktig del av egen lærekurve.

  4. Viktigst av alt, med den kompetansen du etter hvert opparbeider deg vil du være en viktig bidragsyter der du jobber. Bidra til vekst og utvikling på arbeidsplassen og opparbeide deg et rennommé i de forskjellige kjedene som gjør at du er en ettertraktet profesjonell innenfor din yrkesgruppe. Som profesjonell yrkesutøver er et godt rennomme’ og en spennende CV det mest dyrebare du har.

  5. Så hvorfor ikke prøve en periode som ambulerende. Du kan hoppe av når du vil om det skulle vise seg å være noe som ikke passer deg, men det kan også godt være at du velger å fortsette resten av arbeidslivet.

 

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å vite mer om hvordan det er å arbeide som ambulerende optiker. Lykke til videre i din yrkeskarriere!