Bemanningsbyråenes rolle i framtidige rekrutteringsprosesser

12
Sep

Vi har tidligere gjort noen refleksjoner rundt rekruttering som strategisk nøkkelområde hvor vi snakker om radikale forandringer knyttet til det menneskelige trygghetsbehovet. Om hvordan kompetansepersonenes atferd forandrer seg når tryggheten flytter seg fra det å være ansatt til det å være ansettbar.

Med andre ord er tryggheten godt forankret i egen kompetanse og etterspørselen av nettopp denne kompetansen.

Stilling ledig annonser virker ikke lenger. Det er forresten en stund siden de har gjort det.

I dag er det mange dyktige unge mennesker som markedsfører sin egen profil.

Når du går inn i en jobbprosess etter å ha sendt inn en søknad må du tåle å bli gransket og vurdert. Det er det mange som ikke ønsker. Det vet hvor lite andreplasser er verdt. I de nye kompetansemarkedene er det de som skal ha jobb som vurderer alternative arbeidsgivere. Prosessen er snudd på hodet.

Hvilken rolle vil bemanningsbyråene kunne ha i et slikt marked? Jo, bemanningsbyråene vil kunne fungere som, og innta en rolle som formidlingssentral. Når noen ønsker å bytte jobb tar de kontakt med et bemanningsbyrå og forteller at de er modne for et jobbskifte og gjerne vil se seg om i markedet. Vi kan se for oss følgende dialog:

Hva finnes av rekrutteringsoppdrag?

Jeg kunne tenke meg en jobb nærmere mitt bosted, men har ikke lyst til å gå ned i lønn. Det viktigste er kanskje hvem som blir sjefen min. Jeg er også opptatt av karrieremulighetene i kjeden.

Vi er ikke inne i et slikt oppdrag for øyeblikket, men vi har flere bemanningsoppdrag i området. Ta en mellomperiode her hos oss, kort eller lang, mens du ser deg om etter ny jobb. Da kan du prøve ut i praksis hvordan det er å jobbe på forskjellige steder. Du rekker også å bli kjent med den som vil bli din framtidige sjef.

Når du har funnet stedet du kan tenke deg å jobbe og de også ønsker å ansette deg gjør du en avtale. Dette er nok den eneste ekte utgaven av prøvetid.

Den slutter når begge parter er trygg på at de vil ha hverandre og innebærer ikke det ubehaget en oppsigelse medfører.

De som skal ansette tar på samme måte kontakt med et bemanningsbyrå når det trenger mer kompetanse. Kompetanseselger og kompetansekjøper trenger et sted å møtes. Det forenkler prosessen og reduserer muligheten for et dårlig resultat til et minimum.

Markedsplassen er ikke lenger stilling ledig annonsene, men et bemanningsbyrå!

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.