Arbeid – det beste virkemiddel for å holde alderen på avstand

12
Sep

Arne J.Halvorsen styreleder i Optoteam AS

For 25 år siden arbeidet jeg mye sammen med en kar som varmitt store forbilde og mentor.  Han hetLars Malm og hadde kontoret sitt i Gamla Stan i Stockholm. En fantastisk personsom kunne trollbinde forsamlingen når han snakket. En særdeles klok mann.

De siste 8-10 årene han var aktiv sa han ofte:

«Jeg er jo pensjonist – jeg arbeider for å holde alderen på avstand»

Nå når jeg selv for lengst har passert 67 og fortsatt er ijobb, har det slått meg mange ganger hvor mye som lå i det han sa. Kloke ordservert på en litt spøkefull måte.

Men han mentedet han sa, og han hadde et godt poeng.

Mange drømmer om å nyte livet når arbeidsperioden er over.Et par god venner var stadig frampå til meg. Skal ikke du snart gi deg? Er du så glad i penger? Skal du ikke begynne å nyte livet? Jeg sa som det var. Jegnyter livet.

Men nå har pipa fått en annen lyd. Nå får jeg høre om hvorheldig jeg er, når jeg forteller at jeg skal i et møte på mandag, eller på enliten jobbreise. Ja, jeg vet jeg er heldig og jeg vet at jobben hjelper megå holde alderen på avstand.

Jeg gleder meg til mandag. På samme måte som jeg gleder megtil fredag, og til ferier og fritid. Hva om jeg ikke var i jobb? Da ville detikke vært noen forskjell på mandag og fredag. Mange savner jobben, men vil heller ikke tilbake til stress og press.

Men er det da så enkelt som bare å fortsette å jobbe som omingen ting var hendt?

Nei det er det ikke. For mitt vedkommende er det noenvesentlige forskjeller som ikke er så synlige. Jeg slår av PC-en når barnebarnatrenger meg. Jeg tar fri og drar på guttetur når jeg har lyst. Arbeidsmengdener nok noe redusert, men ikke mye. Men det er viktig å definere rollen i dennye yrkestilværelsen.

Det er godt å få lov til å kjenne at noen har bruk for denkompetanse og erfaring du har opparbeidet gjennom mange år.

Nøkkelen er å kunnebestemme selv, om jeg skaljobbe og når jeg vil jobbe.

Blir du med på å etablereen seniorpool?

Jeg er sikker på at det finnes mange optikere som har bådeautorisasjon og kompetanse intakt og føler at de godt kunne ha brukt noe avfritiden til jobb. Fortsette å jobbe med faget, men i en annen type kontrakt.

Det fine med kompetanse er at den ikke forbrukes. Tvert imotden vokser og utvikles om du har beholdt nysgjerrigheten. Nysgjerrighet bidrartil å holde deg ung. Og arbeidet er en berikelse bare du får bestemme selv.

Jeg oppfordrer de som har lyst, eller som er nysgjerrige åta kontakt med meg for en prat om temaet. Du kan selvfølgelig også gjernekontakte meg på e-post.

Mine kontaktopplysninger er Arne J. Halvorsen telefon 91532 095, arne@optoteam.no. Eller dukan kontakte en som har lyst til å treffe kontakter i bransjen igjen. TomFlemming treffer du på telefon 913 14 729,

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.